گیرنده ریموت

Showing all 6 results


گیرنده ریموت

زمانی که بخواهید یک وسیله ی برقی را از فاصله ای بین 1متر تا 200 متر خاموش یا روشن کنید به گیرنده ریموت احتیاج پیدا خواهید کرد.

گیرنده ریموت ها را می توان بر اساس مشخصه های زیر دسته بندی کرد

فرکانس کاری: 315 مگاهرتز | 433 مگاهرتز
تغذیه دستگاه: 220 ولت | 24 ولت | 12 ولت | 5 ولت
ولتاژ و جریان قابل تحمل
مدهای کاری: لحظه ای | دائم | الاکلنگی | زماندار
تکنولوژی ریموت کنترل : کد فیکس | لرن
حالت پیش فرض : حالت قبلی | خاموش